Rondó

szöveg: Kányádi Sándor
zene: Smidéliusz Gábor

mint aki üres kötelet
tart a kezében tétován
nézek egyszerre odalett
ellovant éveim után

álldogálok és fülelek
mintha-mintha még hallanám
nem csengettyű szól levelek
szél babrál késett balladán

madarai rég nincsenek
és nem is lesznek már talán
tartja az üres fészkeket
ágai közt a vén platán

mint aki üres kötelet
tart a kezében tétován

 

visszaJéghaláltánc

szöveg: Gáncs Kristóf
zene: Smidéliusz Gábor

Tévét nézek, embert látok.
Embert nézek tévét.
Kegyetlen krimi, aminek
mind tudjuk a végét.

Az ember a gyilkos –
Az ember a jó,
Könyvekből hajtogatott papírhajó:
Milliók matrózai fuldokolnak rajta
És nem érdekel senkit,
hogy a hajót ki hajtja.

Csak előre, előre! Így tovább!
Víz sincsen már régen.
Kétségbe esett jégtánc
egy mesterséges jégen.

 

visszaLéggömb

zene: Bálint Ádám

 

visszaÚj nap reggelén

szöveg: Ferenczi Gyuláné
zene: Smidéliusz Gábor

Ma újból itt vagyok
kegyelemből,
hogy szeresselek
teljes szívemből,
hogy elfogadjam,
mit elrendelsz életemben
rám vigyázó szelíd szemed
fényét add észrevennem.

 

visszaItt és most

szöveg: Pilinszky János
zene: Bálint Ádám

A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerüen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.

 

visszaRemény

szöveg: Tornay András
zene: Bálint Ádám

Ha reményed a holnapi találkozás,
Csalódni fogsz
Ha vágyad a tegnapi emlékek ismétlése,
Csalódni fogsz
Ha élményeid ragyogónak látod,
Csalódni fogsz
Mert van egy hely, amihez kevés
a szó
a hang
a szín
a mozgás
a vízesés
a szél
a virág
a vers
a dal
Ott van a tegnap értéktelensége kincsekre beváltva És ezt a helyet még mindig készítik Neked.

 

visszaSzélárnyék

zene: Horváth Dénes Péter

 

visszaHoltág

szöveg: Bálint Ádám és Horváth Dénes Péter
zene: Bálint Ádám és Horváth Dénes Péter

A csendes esti szélben
Egy mozdony zúgó hangja
Titkos kertben kél.

A város lámpácskái
A tavon tükröződve
A csillagokkal egyesülnek.

De egy néma sikoly hangja
Egy szakadt húr darabja
A régi sebet felszakítja.

 

visszaVigyázol

szöveg: Pete Dóra
zene: Bálint Ádám

Itt állok
szemem égre szegezve
a hulló hó esti csodája - csak ámulok
szívem átveszi a lassú tél úszását

hideg van - én mégsem fázom
testem-lelkem túl a fásult világon
keres nyugalmat,
nyugalmat, hol Te vagy

a hókristályokban figyelem szemed
félek tőled, pedig (Te) szelíden, szépen
vigyázod léptemet,
minden lépésemet.

 

visszaMarionette

szöveg: Horváth Dénes Péter
zene: Bálint Ádám

Bábunak lenni tán
túl kemény
És a szabadságra
nincs is remény.

De a kemény kéz
az ollóhoz nyúl
s tán egy új Élet
szikrája gyúl!

A földön fekszem
Szabadon
De mégsem úgy
ahogy akarom.

Kétség és Reménytelenség
vesz körbe
s a régi kérges kéz
bárcsak visszakötne!

 

visszaFagyöngy

szöveg: Mélosz
zene: Bálint Ádám

Az esti csöndben
morcosak a muslicák
köröznek
pohár borra s
tátott szájra várva

Felemelem fáradt fejem
és a mozdulatlan lomb nélküli
ős fa koronájába
ágyazva
rám mosolyog
a
Fagyöngy.

 

visszaKőcsepp

szöveg: Felsővezeték
zene: Horváth-Hegyi Dénes

Belépek a nyirkos sötétségbe,
Körülvesznek a rideg káosz-világ alakjai,
Dobogó szívemtől zeng a némaság,
Fejem fölött az összes kő lelkemre nehezedik.
Megfojt a könyörtelen szürkeség.
Hogyan menekülhetnék?

Hirtelen fénysugarak törik meg a csendet,
És feloldják a bennem lévő félelmet.
Enged a szorítás.

Vörös vért izzadó oszlopok sárgákat,
szikrázó kékeket álmodnak.

 

visszaNapraforgó

szöveg: Horváth Dénes Péter
zene: Horváth Dénes Péter

Mint a napraforgó virága
A nyári zápor magányában
Úgy várja a lelketek
A fényt a nap udvarába

Lehajtott fejjel az árva
Magában csügged az árpa
S mint medárdos búza magvai
Görnyedve, komoran telnek napjaid

De emeld fel fejed az ég felé
Hadd érje magvaid az érlelő fény!

 

visszaHátha

szöveg: Tornay András
zene: Bálint Ádám

Vadászom, de én vagyok a csapda foglya
repülök, ám szárnyaim ólomlánc fogja
zörgetem az ajtót
Öklöm véres a kopogtatástól
Mustármag hitem,
mint fuldokló a legapróbb deszkaroncsba
kapaszkodik a levetett golgotai gyolcsba
és megint megérintem ruhád szegélyét
hátha,
immáron talán százezredszerre is tényleg meg tudsz gyógyítani.

 

visszaSzáraz levél

szöveg: Reményik Sándor
zene: Bálint Ádám

Egy lány hajába hullt,
A véletlen, a szél
Hozta. Gyűrött kis múmia-levél,
A sötét fürtök közt pihen:
Vándor, különös, oda nem való,
Szomorú idegen,
Egy lány hajába hullt, most ott pihen.

A lelkem is, ha lány hajára száll,
Ott úgy pihen,
Mint ez a vándor,
Ez a szomorú, száraz idegen.
Hogy megpihent: tán maga sem hiszi,
Egy pillanat - s a szél tovább viszi,
Tovább, tovább...

 

visszaEgy szenvedély margójára

szöveg: Pilinszky János
zene: Bálint Ádám

A tengerpartot járó kisgyerek
mindig talál a kavicsok közt egyre,
mely mindöröktől fogva az övé,
és soha senki másé nem is lenne.

Az elveszíthetetlent markolássza!
Egész szíve a tenyerében lüktet,
oly egyetlen egy kezében a kő,
és vele ő is olyan egyedül lett.

Nem szabadul már soha többé tőle.
A víznek fordul, s messze elhajítja.
Hangot sem ad a néma szakítás,
egy egész tenger
zúgja mégis vissza.

 

visszaVárakozó

szöveg: Sík Sándor
zene: Bálint Ádám

Egy ablakban, egyedül, árván,
Egyvalakire várván,
Úgy-e hogy álltál már te is!

Szemedet egy pontra szegezvén,
Oda, hol kanyarul az ösvény,
Úgy-e hogy néztél már te is!

Messzebb e pontnál, egyetlennél,
Akárha mágnes rabja lennél,
Úgy-e hogy akkor nem néztél te sem!

S ha ilyenkor valaki rád szólt,
Csak nézted, mint egy megvarázsolt,
De nem láttad te sem!

S ha úgy esnék, hogy sohasem,
Hogy szűk lenne az élet is:
Úgy-e, hogy nem adnád te sem,
Hogy állnád, várnád akkor is!

 

visszaÜnnep

szöveg: Tasnádi Gergő
zene: Horváth-Hegyi Dénes

Közeledik. És erre nincsen szavunk:
A külvilágba’ nyakig merülve,
Menekülve távolodunk.

Elvesszük ahelyett, hogy magunkból adnánk.
Aztán meg, hogy a sötétet szabják
Égőkkel rakjuk tele a fákat,
A gyertyák pedig sorfalat állnak
Az üveg mögött, hol a szemébe karcolt
Bánat az egyetlen, akit az ember ölel.

Az ember, akit meg a hiány öl el

Pedig ott van az ünnep,
valahol papírok alatt.

 

visszaHarangvirág

szöveg: Sík Sándor
zene: Bálint Ádám

Megálljatok, kik halkan jártok itt,
A fák alatt, ti kedvesek.
Kik értitek az erdő titkait,
Rám nézzetek.

Párommal én az erdő ünnepén,
Szentséges édes alkonyon,
Csendben, harmatban, lilán és üdén
Harangozom.

 

visszaÜllői-úti fák

szöveg: Kosztolányi Dezső
zene: Bálint Ádám

Az ég legyen tivéletek,
Üllői-úti fák.
Borítsa lombos fejetek
szagos, virágos fergeteg,
ezer fehér virág.
Ti adtatok kedvet, tusát,
ti voltatok az ifjúság,
Üllői-úti fák.

Másoknak is így nyíljatok
Üllői-úti fák.
Szívják az édes illatot,
a balzsamost, az altatót
az est óráin át.
Ne lássák a bú ciprusát
higyjék örök az ifjúság
Üllői-úti fák.

Haldoklik a sárgult határ,
Üllői-úti fák.
Nyugszik a kedvem napja már,
a szél búsan dúdolva jár,
s megöl minden csirát.
Hova repül az ifjúság?
Feleljetek, bús lombu fák,
Üllői-úti fák.

 

visszaIsmétlés

szöveg: Török Mihályné Bálint Nóra
zene: Bálint Ádám

Éneklem az életem - hibát ejtek.
De nem zavar, hiszen ismétlések majd úgyis lesznek.

De észre kell vennem, a dalom végén
Nem áll ismétlőjel.
Rájöttem, a jelen hangjait
Csak egyszer énekelhetem el.

Nem-nem! Meg nem ismételhetem,
De ha kérem, mindig újrakezdhetem.

 

visszaŐszi kérdés

szöveg: Tóth Árpád
zene: Bálint Ádám

Jártál-e mostanában a csendes tarlón este,
Mikor csillaggal ékes a roppant, tiszta tér,
S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze,
S róluk a szénaillat meghalni visszatér?

És fájt-e, amíg nézted a nyárfást révedezve,
Hogy reszket agg fejük, az ezüstösfehér,
S hogy édes életednek újra egy éve veszve,
Mert viszi már szeptember, a nagy szénásszekér?

S ültél-e elfáradva kemény, útmenti kőre,
Merőn bámulva vissza az elvakúlt időkbe
És feldöbbenve: jaj! ha most ledőlnél halva!

S eszméltél-e fel árván az éji hidegen,
Mikor a késő szellő, mint kósza, idegen
Eb, lábadhoz simúlt s bús kezeidet nyalta?

 

vissza